Jubilarissen

Wij willen Leon van Teulingen en Frank Schilder van harte feliciteren met hun 12.5 jubileum bij de Fa. A. Sneekes & Zn.