Zandpolder 3 opgeleverd

Oplevering Zandpolder 3

 

Midden in het poldergebied tussen Callantsoog en Groote Keeten ligt het 17 ha. grote "Nollenland bij Abbestede". Tussen het Nollenland en de Noordduinen ligt de Zandpolder. In 2010 werd het 6 ha. grote terrein Zandpolder Fase 1 ingericht. De inrichting van Zandpolder Fase 2, met een oppervlakte van 8.5 ha., is in 2013-2014 ingericht. Medio mei 2015 is er gestart met het inrichten van Fase 3 (ca. 3 ha.).

Zandpolder 3 wordt ingericht als onderdeel van het programma Ruimtelijke Kwaliteit. Mede ter compensatie van het verlies van rustplaatsen voor Steenlopers en Scholeksters langs de Hondsbossche Zeewering, als gevolg van de uitvoering van Zwakke Schakels N-H, wordt Zandpolder 3 ingericht als hoogwatervluchtplaats voor deze soorten. Doordat in het gebied zilte kwel optreedt, liggen er verder goede kansen voor de ontwikkeling van zilte levensgemeenschappen.